Ekspert: poslednje izmene od 08.06.2015.

Ekspert Internet je ažuriran 08.06.2015. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom, davanja u zakup stvari u javnoj svojini i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda („Sl. glasnik RS“, br. 48/15) 
 • Pravilnik o uslovima i kriterijumima za su/finansiranje izrade planskih dokumenata („Sl. glasnik RS“, br. 48/15) 
 • Pravilnik o izmeni i dopunama Pravilnika o uslovima, kriterijumima, načinu i postupku za stavljanje leka na Listu lekova, izmene i dopune Liste lekova, odnosno za skidanje leka sa Liste lekova („Sl. glasnik RS“, br. 48/15) 
U Ekspertu se trenutno nalazi:
 • Propisa: 85467
 • Službenih mišljenja: 12577
 • Sudske prakse: 7459
 • Modela akata: 641
 • Obrazaca: 23563
 • Podzakonskih akata: 62682
 • Prečišć. tekstova: 18926
 • Propisa CG: 1159
 • Propisa R.Srpske: 1578

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.