Ekspert: poslednje izmene od 08.07.2013.

Ekspert Internet je ažuriran 08.07.2013. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o izmeni Uredbe o visini naknada za usluge koje pruža Ministarstvo unutrašnjih poslova („Sl. glasnik RS“, br. 57/13)
 • Nacionalna strategija reforme pravosuđa za period 2013-2018. godine („Sl. glasnik RS“, br. 57/13)
 • Pravilnik o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja („Sl. glasnik RS“, br. 58/13)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 69973
 • Službenih mišljenja: 11652
 • Sudske prakse: 6736
 • Modela akata: 563
 • Obrazaca: 18327
 • Podzakonskih akata: 50728
 • Prečišć. tekstova: 15389
 • Propisa CG: 906
 • Propisa R.Srpske: 1327

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.