Ekspert: poslednje izmene od 08.08.2012.

Ekspert Internet je ažuriran 08.08.2012. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Narodnoj banci Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 76/12)
 • Odluka o prestanku važenja Odluke o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 1) i 3) Zakona o akcizama („Sl. glasnik RS“, br. 76/12)
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju prenosa celokupne ili dela imovine, sa ili bez naknade, ili kao ulog, koji se ne smatra prometom dobara i usluga u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 76/12)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 63404
 • Službenih mišljenja: 10962
 • Sudske prakse: 6339
 • Modela akata: 524
 • Obrazaca: 16508
 • Podzakonskih akata: 45883
 • Prečišć. tekstova: 13764
 • Propisa CG: 825
 • Propisa R.Srpske: 1137

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.