Ekspert: poslednje izmene od 08.08.2018.

Ekspert Internet je ažuriran 08.08.2018. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV („Sl. glasnik RS“, br. 60/18) 
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV („Sl. glasnik RS“, br. 60/18) 
 • Uredba o dopunama Uredbe o programu i načinu polaganja državnog stručnog ispita („Sl. glasnik RS“, br. 60/18) 
 • Zaključak (o usvajanju Akcionog plana za sprovođenje Strategije naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije za period od 2016. do 2020. godine – Istraživanja za inovacije) („Sl. glasnik RS“, br. 60/18) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 110624
 • Službenih mišljenja: 15366
 • Sudske prakse: 8744
 • Modela akata: 794
 • Obrazaca: 31484
 • Podzakonskih akata: 81753
 • Prečišć. tekstova: 24999
 • Propisa CG: 1662
 • Propisa R.Srpske: 2043

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.