Ekspert: poslednje izmene od 08.09.2014.

Ekspert Internet je ažuriran 08.09.2014. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o raspodeli stranih dozvola za međunarodni javni prevoz stvari domaćim prevoznicima („Sl. glasnik RS“, br. 94/14)
 • Zakon o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa („Sl. glasnik RS“, br. 93/14)
 • Zakon o prometu nepokretnosti („Sl. glasnik RS“, br. 93/14)
 • Zakon o izmeni Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Sl. glasnik RS“, br. 93/14)
 • Zakon o dopunama Zakona o sudskim taksama („Sl. glasnik RS“, br. 93/14)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 78617
 • Službenih mišljenja: 12267
 • Sudske prakse: 7237
 • Modela akata: 612
 • Obrazaca: 21864
 • Podzakonskih akata: 57073
 • Prečišć. tekstova: 17721
 • Propisa CG: 1046
 • Propisa R.Srpske: 1513

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.