Ekspert: poslednje izmene od 08.11.2017.

Ekspert Internet je ažuriran 08.11.2017. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o kvalitetu vazduhoplovnih podataka i vazduhoplovnih informacija za Jedinstveno evropsko nebo („Sl. glasnik RS“, br. 99/17) 
 • Uredba o dopuni Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti („Sl. glasnik RS“, br. 98/17) 
 • Strategija za suzbijanje nepravilnosti i prevara u postupanju sa finansijskim sredstvima Evropske unije u Republici Srbiji za period 2017-2020. godine („Sl. glasnik RS“, br. 98/17) 
 • Pravilnik o Nacionalnom okviru obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br. 98/17) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 104357
 • Službenih mišljenja: 14959
 • Sudske prakse: 8409
 • Modela akata: 761
 • Obrazaca: 29713
 • Podzakonskih akata: 77120
 • Prečišć. tekstova: 23389
 • Propisa CG: 1545
 • Propisa R.Srpske: 1923

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.