Ekspert: poslednje izmene od 09.03.2015.

Ekspert Internet je ažuriran 09.03.2015. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Zakon o izmeni Zakona o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa („Sl. glasnik RS“, br. 22/15)
 • Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom „van dohvata ruke“ za 2014. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 23/15)
 • Pravilnik o sadržini, načinu i postupku izrade i način vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata („Sl. glasnik RS“, br. 23/15)
 • Pravilnik o postupku sprovođenja objedinjene procedure („Sl. glasnik RS“, br. 22/15)
 • Pravilnik o klasifikaciji objekata („Sl. glasnik RS“, br. 22/15)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 83662
 • Službenih mišljenja: 12467
 • Sudske prakse: 7389
 • Modela akata: 633
 • Obrazaca: 22745
 • Podzakonskih akata: 61306
 • Prečišć. tekstova: 18507
 • Propisa CG: 1110
 • Propisa R.Srpske: 1551

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.