Ekspert: poslednje izmene od 09.03.2016.

Ekspert Internet je ažuriran 09.03.2016. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Zakon o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave (U PRIMENI: od 1. decembra 2016. godine) („Sl. glasnik RS“, br. 21/16) 
 • Uredba o Programu zdravstvene zaštite stanovništva od zaraznih bolesti („Sl. glasnik RS“, br. 22/16) 
 • Pravilnik o bližim kriterijumima za prepoznavanje oblika diskriminacije od strane zaposlenog, deteta, učenika ili trećeg lica u ustanovi obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br. 22/16) 
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike („Sl. glasnik RS“, br. 23/16) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 91317
 • Službenih mišljenja: 13180
 • Sudske prakse: 7683
 • Modela akata: 669
 • Obrazaca: 25409
 • Podzakonskih akata: 67179
 • Prečišć. tekstova: 20239
 • Propisa CG: 1258
 • Propisa R.Srpske: 1656

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.