Ekspert: poslednje izmene od 09.04.2012.

Ekspert Internet je ažuriran 09.04.2012. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o visini naknada za vode za 2012. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 25/12)
 • Pravilnik o sprovođenju ispita, organizaciji seminara unapređenja znanja i vođenju registra izdatih dozvola (licenci) za predavača teorijske obuke („Sl. glasnik RS“, br. 25/12)
 • Odluka o obrascima za podnošenje predloga kandidata za predsednika Republike (za izbore raspisane za 6. maj 2012. godine) („Sl. glasnik RS“, br. 26/12)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 61449
 • Službenih mišljenja: 10622
 • Sudske prakse: 6179
 • Modela akata: 505
 • Obrazaca: 15573
 • Podzakonskih akata: 44434
 • Prečišć. tekstova: 13326
 • Propisa CG: 777
 • Propisa R.Srpske: 1065

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.