Ekspert: poslednje izmene od 09.05.2011.

Ekspert Internet je ažuriran 09.05.2011. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju dobara i usluga čiji se promet oporezuje po posebnoj stopi PDV („Sl. glasnik RS“, br. 29/11)
 • Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje (od 1. maja 2011. godine) („Sl. glasnik RS“, br. 29/11)
 • Uredba o sindikalnom organizovanju profesionalnih pripadnika Vojske Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 29/11)  

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 55462
 • Službenih mišljenja: 9608
 • Sudske prakse: 5707
 • Modela akata: 410
 • Obrazaca: 13276
 • Podzakonskih akata: 40199
 • Prečišć. tekstova: 11673
 • Propisa CG: 652
 • Propisa R.Srpske: 897

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.