Ekspert: poslednje izmene od 09.05.2016.

Ekspert Internet je ažuriran 09.05.2016. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o usklađenim iznosima naknade za upravljanje posebnim tokovima otpada („Sl. glasnik RS“, br. 44/16) 
 • Pravilnik o usklađenim iznosima podsticajnih sredstava za ponovnu upotrebu, reciklažu i korišćenje određenih vrsta otpada („Sl. glasnik RS“, br. 44/16) 
 • Pravilnik o usklađenim iznosima naknade za zagađivanje životne sredine („Sl. glasnik RS“, br. 44/16) 
 • Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje (od 1. maja 2016. godine) („Sl. glasnik RS“, br. 44/16) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 92435
 • Službenih mišljenja: 13335
 • Sudske prakse: 7772
 • Modela akata: 676
 • Podzakonskih akata: 68018
 • Prečišć. tekstova: 20523
 • Propisa CG: 1281
 • Propisa R.Srpske: 1700

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.