Ekspert: poslednje izmene od 09.05.2018.

Ekspert Internet je ažuriran 09.05.2018. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o Nomenklaturi laboratorijskih zdravstvenih usluga na primarnom, sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite („Sl. glasnik RS“, br. 34/18) 
 • Poseban kolektivni ugovor o izmenama i dopunama Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe („Sl. glasnik RS“, br. 34/18) 
 • Pravilnik o uslovima koje moraju da ispunjavaju kvalifikovani elektronski sertifikati („Sl. glasnik RS“, br. 34/18) 
 • Pravilnik o uslovima koje mora da ispunjava kvalifikovano sredstvo za kreiranje elektronskog potpisa odnosno pečata i uslovima koje mora da ispunjava imenovano telo („Sl. glasnik RS“, br. 34/18) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 108489
 • Službenih mišljenja: 15237
 • Sudske prakse: 8641
 • Modela akata: 786
 • Obrazaca: 30807
 • Podzakonskih akata: 80193
 • Prečišć. tekstova: 24435
 • Propisa CG: 1631
 • Propisa R.Srpske: 2009

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.