Ekspert: poslednje izmene od 09.06.2014.

Ekspert Internet je ažuriran 09.06.2014. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o dopunama Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama („Sl. glasnik RS“, br. 58/14)
 • Pravilnik o kriterijumima i merilima vrednovanja rada javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca („Sl. glasnik RS“, br. 58/14)
 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupku („Sl. glasnik RS“, br. 58/14)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 76892
 • Službenih mišljenja: 12149
 • Sudske prakse: 7167
 • Modela akata: 606
 • Obrazaca: 21479
 • Podzakonskih akata: 55749
 • Prečišć. tekstova: 17313
 • Propisa CG: 1025
 • Propisa R.Srpske: 1478

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.