Ekspert: poslednje izmene od 09.07.2018.

Ekspert Internet je ažuriran 09.07.2018. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o prehrambenim enzimima („Sl. glasnik RS“, br. 51/18) 
 • Pravilnik o prehrambenim i zdravstvenim izjavama koje se navode na deklaraciji hrane („Sl. glasnik RS“, br. 51/18) 
 • Lista sredstava za zaštitu bilja na osnovu izdatih rešenja o registraciji sredstava za zaštitu bilja („Sl. glasnik RS“, br. 51/18) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 109854
 • Službenih mišljenja: 15328
 • Sudske prakse: 8703
 • Modela akata: 791
 • Obrazaca: 31212
 • Podzakonskih akata: 81153
 • Prečišć. tekstova: 24836
 • Propisa CG: 1648
 • Propisa R.Srpske: 2022

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.