Ekspert: poslednje izmene od 09.08.2017.

Ekspert Internet je ažuriran 09.08.2017. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova (za period jul-decembar 2017. godine) („Sl. glasnik RS“, br. 75/17)
 • Pravilnik o uslovima koje treba da zadovolji objekat za odgovarajući smeštaj („Sl. glasnik RS“, br. 75/17)
 • Pravilnik o merilima za utvrđivanje reda prvenstva za dodelu stambene podrške („Sl. glasnik RS“, br. 75/17)
 • Pravilnik o sadržini i načinu vođenja evidencije postupaka iseljenja i preseljenja („Sl. glasnik RS“, br. 75/17) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 102350
 • Službenih mišljenja: 14802
 • Sudske prakse: 8330
 • Modela akata: 749
 • Podzakonskih akata: 75529
 • Prečišć. tekstova: 22945
 • Propisa CG: 1486
 • Propisa R.Srpske: 1888

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.