Ekspert: poslednje izmene od 09.09.2015.

Ekspert Internet je ažuriran 09.09.2015. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o načinu i postupku obračunavanja i plaćanja akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju („Sl. glasnik RS“, br. 76/15)
 • Pravilnik o načinu vođenja posebne evidencije o licima osuđenim za krivična dela protiv polne slobode izvršena prema maloletnim licima („Sl. glasnik RS“, br. 76/15)
 • Uputstvo za utvrđivanje referentne i diskontne kamatne stope („Sl. glasnik RS“, br. 76/15)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 87258
 • Službenih mišljenja: 12668
 • Sudske prakse: 7524
 • Modela akata: 652
 • Obrazaca: 24025
 • Podzakonskih akata: 64048
 • Prečišć. tekstova: 19341
 • Propisa CG: 1184
 • Propisa R.Srpske: 1601

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.