Ekspert: poslednje izmene od 09.10.2014.

Ekspert Internet je ažuriran 09.10.2014. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Zakon o izmeni Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br. 105/14)
 • Zakon o izmenama Zakona o javnoj svojini („Sl. glasnik RS“, br. 105/14)
 • Uredba o načinu izveštavanja o svim finansijskim i nefinansijskim prilivima i odlivima sredstava namenjenih za otklanjanje posledica na područjima pogođenim poplavama („Sl. glasnik RS“, br. 105/14)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 79131
 • Službenih mišljenja: 12305
 • Sudske prakse: 7252
 • Modela akata: 617
 • Obrazaca: 21916
 • Podzakonskih akata: 57460
 • Prečišć. tekstova: 17844
 • Propisa CG: 1062
 • Propisa R.Srpske: 1526

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.