Ekspert: poslednje izmene od 09.11.2011.

Ekspert Internet je ažuriran 09.11.2011. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Odluka o visini osnovice za obračun i isplatu plata državnih službenika, nameštenika, sudija, javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca (počev od plate za oktobar 2011. godine) (“Sl. glasnik RS”, br. 82/11)
 • Uputstvo o načinu izdavanja potvrde da se određena roba ne proizvodi u zemlji (“Sl. glasnik RS”, br. 82/11)
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima, kriterijumima i merilima za zaključivanje ugovora sa davaocima zdravstvenih usluga i za utvrđivanje naknade za njihov rad za 2011. godinu (“Sl. glasnik RS”, br. 82/11) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 58723
 • Službenih mišljenja: 10212
 • Sudske prakse: 5941
 • Modela akata: 477
 • Obrazaca: 14623
 • Podzakonskih akata: 42523
 • Prečišć. tekstova: 12621
 • Propisa CG: 723
 • Propisa R.Srpske: 996

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.