Ekspert: poslednje izmene od 09.12.2013.

Ekspert Internet je ažuriran 09.12.2013. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Zakona o budžetskom sistemu
 • Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
 • Zakona o duvanu
 • Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
 • Zakona o porezu na dobit pravnih lica
 • Zakona o porezu na dohodak građana
 • Zakona o porezu na dodatu vrednost
 • Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju
 • Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju
 • Zakona o platama državnih službenika i nameštenika

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 73134
 • Službenih mišljenja: 11853
 • Sudske prakse: 6939
 • Modela akata: 587
 • Obrazaca: 19926
 • Podzakonskih akata: 52944
 • Prečišć. tekstova: 16314
 • Propisa CG: 956
 • Propisa R.Srpske: 1393

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.