Ekspert: poslednje izmene od 09.12.2015.

Ekspert Internet je ažuriran 09.12.2015. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Fiskalna strategija za 2016. godinu sa projekcijama za 2017. i 2018. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 100/15) 
 • Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit po rešenju na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvaruje nerezidentno pravno lice („Sl. glasnik RS“, br. 100/15) 
 • Pravilnik o Listi stručnih, akademskih i naučnih naziva („Sl. glasnik RS“, br. 100/15) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 89115
 • Službenih mišljenja: 12980
 • Sudske prakse: 7613
 • Modela akata: 662
 • Obrazaca: 24666
 • Podzakonskih akata: 65459
 • Prečišć. tekstova: 19764
 • Propisa CG: 1236
 • Propisa R.Srpske: 1632

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.