Ekspert: poslednje izmene od 1.08.2011.

Ekspert Internet je ažuriran 01.08.2011. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje (od 1. avgusta 2011. godine) („Sl. glasnik RS“, br. 55/11)
 • Uredba o sadržini obrasca za jednostrani raskid ugovora o vremenski podeljenom korišćenju nepokretnosti, o trajnim olakšicama za odmor, o pomoći prilikom preprodaje i o omogućavanju razmene („Sl. glasnik RS“, br. 55/11)
 • Uredba o sadržini standardnog informativnog obrasca za ugovore o vremenski podeljenom korišćenju nepokretnosti, o trajnim olakšicama za odmor, o pomoći prilikom preprodaje i o omogućavanju razmene („Sl. glasnik RS“, br. 55/11)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 57243
 • Službenih mišljenja: 9926
 • Sudske prakse: 5828
 • Modela akata: 448
 • Obrazaca: 14020
 • Podzakonskih akata: 41531
 • Prečišć. tekstova: 12080
 • Propisa CG: 678
 • Propisa R.Srpske: 944

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.