Ekspert: poslednje izmene od 1.10.2018.

Ekspert Internet je ažuriran 01.10.2018. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Strategija za borbu protiv visokotehnološkog kriminala za period 2019-2023. godine (sa Akcionim planom 2019-2020. godine) („Sl. glasnik RS“, br. 71/18) 
 • Uredba o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene razvodnog gasovoda RG 09-04/2 Aleksandrovac – Kopaonik – Novi Pazar – Tutin sa elementima detaljne regulacije („Sl. glasnik RS“, br. 71/18) 
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o nadzoru koji sprovodi Komisija za hartije od vrednosti („Sl. glasnik RS“, br. 70/18) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 111590
 • Službenih mišljenja: 15423
 • Sudske prakse: 8772
 • Modela akata: 803
 • Obrazaca: 31951
 • Podzakonskih akata: 82502
 • Prečišć. tekstova: 25206
 • Propisa CG: 1681
 • Propisa R.Srpske: 2067

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.