Ekspert: poslednje izmene od 1.11.2021.

Ekspert Internet je ažuriran 01.11.2021. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Zakon o izmenama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2021. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 100/21)
 • Pravilnik o načinu i kriterijumima raspodele sredstava za finansiranje programa podrške razvoju i funkcionisanju sistema lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, br. 101/21)
 • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o utvrđivanju Prostornog plana područja infrastrukturnog koridora Niš – granica Bugarske („Sl. glasnik RS“, br. 101/21)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 135628
 • Službenih mišljenja: 16914
 • Sudske prakse: 9722
 • Modela akata: 888
 • Obrazaca: 39914
 • Podzakonskih akata: 100830
 • Prečišć. tekstova: 30733
 • Propisa CG: 1967
 • Propisa R.Srpske: 2462

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.