Ekspert: poslednje izmene od 1.12.2020.

Ekspert Internet je ažuriran 01.12.2020. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br. 144/20)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 144/20)
 • Fiskalna strategija za 2021. godinu sa projekcijama za 2022. i 2023. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 142/20)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 128058
 • Službenih mišljenja: 16548
 • Sudske prakse: 9429
 • Modela akata: 861
 • Obrazaca: 37550
 • Podzakonskih akata: 94961
 • Prečišć. tekstova: 28991
 • Propisa CG: 1894
 • Propisa R.Srpske: 2309

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.