Ekspert: poslednje izmene od 1.12.2021.

Ekspert Internet je ažuriran 01.12.2021. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Program unapređenja upravljanja javnim politikama i regulatornom reformom sa Akcionim planom za period 2021-2025. („Sl. glasnik RS“, br. 113/21)
 • Pravilnik o implantatima koji se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja („Sl. glasnik RS“, br. 112/21)
 • Uredba o tržišnoj premiji i fid-in tarifi („Sl. glasnik RS“, br. 112/21)
 • Uredba o modelu ugovora o tržišnoj premiji („Sl. glasnik RS“, br. 112/21)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 136351
 • Službenih mišljenja: 16927
 • Sudske prakse: 9742
 • Modela akata: 890
 • Obrazaca: 40113
 • Podzakonskih akata: 101393
 • Prečišć. tekstova: 30905
 • Propisa CG: 2001
 • Propisa R.Srpske: 2470

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.