Ekspert: poslednje izmene od 10.01.2011.

Ekspert Internet je ažuriran 10.01.2011. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Sl. glasnik RS“, br. 101/10)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 101/10)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara („Sl. glasnik RS“, br. 101/10)
 • Zakon o izmenama Zakona o akcizama („Sl. glasnik RS“, br. 101/10) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 52906
 • Službenih mišljenja: 9175
 • Sudske prakse: 5493
 • Modela akata: 367
 • Obrazaca: 12711
 • Podzakonskih akata: 38170
 • Prečišć. tekstova: 11170
 • Propisa CG: 603
 • Propisa R.Srpske: 828

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.