Ekspert: poslednje izmene od 10.02.2021.

Ekspert Internet je ažuriran 10.02.2021. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o minimalnim tehničkim uslovima kod obavezne ugradnje sistema tehničke zaštite u bankama i drugim finansijskim organizacijama („Sl. glasnik RS“, br. 9/21)
 • Pravilnik o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji za 2021. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 9/21)
 • Poseban kolektivni ugovor za radno angažovanje estradno-muzičkih umetnika i izvođača u ugostiteljstvu („Sl. glasnik RS“, br. 9/21)
 • Odluka o izmeni Odluke o broju posebnih savetnika ministara i merilima za naknadu za njihov rad („Sl. glasnik RS“, br. 9/21)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 129997
 • Službenih mišljenja: 16589
 • Sudske prakse: 9483
 • Modela akata: 865
 • Obrazaca: 38107
 • Podzakonskih akata: 96510
 • Prečišć. tekstova: 29416
 • Propisa CG: 1902
 • Propisa R.Srpske: 2330

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.