Ekspert: poslednje izmene od 10.04.2013.

Ekspert Internet je ažuriran 10.04.2013. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 32/13)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom (“Sl. glasnik RS”, br. 32/13)
 • Odluka o visini minimalne zarade za period mart – decembar 2013. godine (“Sl. glasnik RS”, br. 31/13)
 • Pravilnik o formi i sadržini kreditnog zahteva i formi i sadržini dokumentacije o kreditnoj sposobnosti naručioca (“Sl. glasnik RS”, br. 31/13)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 68405
 • Službenih mišljenja: 11536
 • Sudske prakse: 6588
 • Modela akata: 552
 • Obrazaca: 17743
 • Podzakonskih akata: 49551
 • Prečišć. tekstova: 15053
 • Propisa CG: 888
 • Propisa R.Srpske: 1295

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.