Ekspert: poslednje izmene od 10.04.2019.

Ekspert Internet je ažuriran 10.04.2019. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o načelima za unutrašnje uređenje i sistematizaciju radnih mesta u Upravi carina („Sl. glasnik RS“, br. 26/19) 
 • Uredba o razvrstavanju radnih mesta i merilima za opis posla radnih mesta carinskih službenika („Sl. glasnik RS“, br. 26/19) 
 • Pravilnik o utvrđivanju krivičnih dela za čiju osudu državni službenik postaje nedostojan za obavljanje poslova, odnosno vršenje dužnosti („Sl. glasnik RS“, br. 26/19) 
 • Zakon o zdravstvenom osiguranju („Sl. glasnik RS“, br. 25/19) 
 • Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Sl. glasnik RS“, br. 25/19) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 116120
 • Službenih mišljenja: 15675
 • Sudske prakse: 8975
 • Modela akata: 815
 • Obrazaca: 33508
 • Podzakonskih akata: 86053
 • Prečišć. tekstova: 26146
 • Propisa CG: 1724
 • Propisa R.Srpske: 2109

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.