Ekspert: poslednje izmene od 10.05.2017.

Ekspert Internet je ažuriran 10.05.2017. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Poseban kolektivni ugovor za zaposlene u ustanovama predškolskog vaspitanja i obrazovanja čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, br. 43/17) 
 • Pravilnik o usklađenim iznosima naknade za upravljanje posebnim tokovima otpada („Sl. glasnik RS“, br. 43/17) 
 • Pravilnik o usklađenim iznosima naknade za zagađivanje životne sredine („Sl. glasnik RS“, br. 43/17) 
 • Pravilnik o usklađenim iznosima podsticajnih sredstava za ponovnu upotrebu, reciklažu i korišćenje određenih vrsta otpada („Sl. glasnik RS“, br. 43/17) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 100000
 • Službenih mišljenja: 14580
 • Sudske prakse: 8213
 • Modela akata: 735
 • Obrazaca: 28382
 • Podzakonskih akata: 73687
 • Prečišć. tekstova: 22418
 • Propisa CG: 1441
 • Propisa R.Srpske: 1840

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.