Ekspert: poslednje izmene od 10.06.2019.

Ekspert Internet je ažuriran 10.06.2019. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o carinskim postupcima i carinskim formalnostima (“Sl. glasnik RS”, br. 39/19) 
 • Pravilnik o utvrđivanju Programa monitoringa bezbednosti hrane biljnog i mešovitog porekla za 2019. godinu (“Sl. glasnik RS”, br. 39/19) 
 • Pravilnik o utvrđivanju Programa monitoringa bezbednosti hrane životinjskog porekla i hrane za životinje koja se uvozi za 2019. godinu (“Sl. glasnik RS”, br. 39/19) 
 • Pravilnik o uslovima za pošiljke za koje nije potrebno rešenje za uvoz i tranzit (“Sl. glasnik RS”, br. 39/19) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 117130
 • Službenih mišljenja: 15827
 • Sudske prakse: 9005
 • Modela akata: 819
 • Obrazaca: 33841
 • Podzakonskih akata: 86826
 • Prečišć. tekstova: 26367
 • Propisa CG: 1745
 • Propisa R.Srpske: 2116

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.