Ekspert: poslednje izmene od 10.07.2017.

Ekspert Internet je ažuriran 10.07.2017. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o sadržini i obrascu sertifikata o specijalističkom znanju iz oblasti ADN i Registru izdatih sertifikata o specijalističkom znanju iz oblasti ADN(„Sl. glasnik RS“, br. 66/17) 
 • Pravilnik o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada osnovne škole za školsku 2017/2018. godinu („Sl. gl. RS – Prosv. glasnik“, br. 6/17) 
 • Pravilnik o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada srednjih škola za školsku 2017/2018. godinu („Sl. gl. RS – Prosv. glasnik“, br. 6/17) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 101489
 • Službenih mišljenja: 14742
 • Sudske prakse: 8289
 • Modela akata: 743
 • Obrazaca: 28742
 • Podzakonskih akata: 74836
 • Prečišć. tekstova: 22762
 • Propisa CG: 1469
 • Propisa R.Srpske: 1872

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.