Ekspert: poslednje izmene od 10.08.2015.

Ekspert Internet je ažuriran 10.08.2015. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 68/15)
 • Zakon o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru („Sl. glasnik RS“, br. 68/15)
 • Zakon o izmenama i dopuni Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama („Sl. glasnik RS“, br. 68/15)
 • Zakon o izmenama Zakona o visokom obrazovanju („Sl. glasnik RS“, br. 68/15)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 86588
 • Službenih mišljenja: 12655
 • Sudske prakse: 7506
 • Modela akata: 648
 • Obrazaca: 23871
 • Podzakonskih akata: 63505
 • Prečišć. tekstova: 19212
 • Propisa CG: 1178
 • Propisa R.Srpske: 1594

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.