Ekspert: poslednje izmene od 10.08.2016.

Ekspert Internet je ažuriran 10.08.2016. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o podsticajima za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima („Sl. glasnik RS“, br. 67/16) 
 • Uputstvo o izmenama i dopunama Uputstva o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave („Sl. glasnik RS“, br. 67/16) 
 • Uredba o merilima za imenovanje direktora javnog preduzeća („Sl. glasnik RS“, br. 65/16) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 94085
 • Službenih mišljenja: 13728
 • Sudske prakse: 7902
 • Modela akata: 688
 • Obrazaca: 26444
 • Podzakonskih akata: 69229
 • Prečišć. tekstova: 20935
 • Propisa CG: 1323
 • Propisa R.Srpske: 1748

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.