Ekspert: poslednje izmene od 10.08.2020.

Ekspert Internet je ažuriran 10.08.2020. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o vođenju posebne centralizovane evidencije o ugovorima o prometu nepokretnosti koji su sačinjeni u obliku javnobeležničkog zapisa i ugovorima o prometu nepokretnosti koji su zaključeni u obliku javnobeležnički potvrđene (solemnizovane) isprave („Sl. glasnik RS“, br. 105/20)
 • Pravilnik o klasifikaciji namene zemljišta i planskih simbola u dokumentima prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. glasnik RS“, br. 105/20)
 • Pravilnik o uslovima i kriterijumima na osnovu kojih se izdaje akreditacija, kriterijumima za utvrđivanje programa stručnog usavršavanja za pojedine stručne oblasti, uslovima i načinu sprovođenja stručnog usavršavanja licenciranih i drugih zainteresovanih lica („Sl. glasnik RS“, br. 105/20)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 125999
 • Službenih mišljenja: 16396
 • Sudske prakse: 9319
 • Modela akata: 853
 • Obrazaca: 36888
 • Podzakonskih akata: 93457
 • Prečišć. tekstova: 28441
 • Propisa CG: 1855
 • Propisa R.Srpske: 2252

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.