Ekspert: poslednje izmene od 10.08.2022.

Ekspert Internet je ažuriran 10.08.2022. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o uslovima, načinu i postupku za utvrđivanje ispunjenosti uslova za kupovinu stana pod povoljnijim uslovima u okviru projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti („Sl. glasnik RS“, br. 88/22)
 • Lista lekova koji se izdaju bez lekarskog recepta i koji se mogu reklamirati u sredstvima javnog informisanja („Sl. glasnik RS“, br. 88/22)
 • Pravilnik o mernim transformatorima koji se koriste za obračun električne energije („Sl. glasnik RS“, br. 88/22)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 142219
 • Službenih mišljenja: 17233
 • Sudske prakse: 9951
 • Modela akata: 911
 • Obrazaca: 41675
 • Podzakonskih akata: 105949
 • Prečišć. tekstova: 32161
 • Propisa CG: 2124
 • Propisa R.Srpske: 2609

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.