Ekspert: poslednje izmene od 10.09.2012.

Ekspert Internet je ažuriran 10.09.2012. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Zakon o izmeni Zakona o javnom beležništvu („Sl. glasnik RS“, br. 85/12)
 • Zakon o dopunama Zakona o vanparničnom postupku („Sl. glasnik RS“, br. 85/12)
 • Stručno uputstvo za katalogizaciju u publikaciji (CIP) („Sl. glasnik RS“, br. 86/12)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 63983
 • Službenih mišljenja: 11099
 • Sudske prakse: 6374
 • Modela akata: 529
 • Obrazaca: 16597
 • Podzakonskih akata: 46386
 • Prečišć. tekstova: 13909
 • Propisa CG: 835
 • Propisa R.Srpske: 1151

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.