Ekspert: poslednje izmene od 10.10.2011.

Ekspert Internet je ažuriran 10.10.2011. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o izmenama Uredbe o vrsti, količini i vrednosti robe na koju se ne plaćaju uvozne dažbine, rokovima, uslovima i postupku za ostvarivanje prava na oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina („Sl. glasnik RS“, br. 74/11)
 • Pravilnik o ispitu za izvršitelja („Sl. glasnik RS“, br. 74/11)
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja („Sl. glasnik RS“, br. 74/11) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 58216
 • Službenih mišljenja: 10125
 • Sudske prakse: 5900
 • Modela akata: 464
 • Obrazaca: 14501
 • Podzakonskih akata: 42218
 • Prečišć. tekstova: 12465
 • Propisa CG: 704
 • Propisa R.Srpske: 970

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.