Ekspert: poslednje izmene od 10.10.2012.

Ekspert Internet je ažuriran 10.10.2012. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o količini rashoda (kalo, rastur, kvar i lom) na koji se ne plaća akciza („Sl. glasnik RS“, br. 96/12)
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o ispravi o zdravstvenom osiguranju i posebnoj ispravi za korišćenje zdravstvene zaštite („Sl. glasnik RS“, br. 96/12)
 • Pravilnik o načinu čuvanja, uvida i izdavanja podataka premera, katastra nepokretnosti i vodova („Sl. glasnik RS“, br. 96/12)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 64586
 • Službenih mišljenja: 11188
 • Sudske prakse: 6402
 • Modela akata: 532
 • Obrazaca: 16809
 • Podzakonskih akata: 46807
 • Prečišć. tekstova: 14094
 • Propisa CG: 847
 • Propisa R.Srpske: 1174

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.