Ekspert: poslednje izmene od 10.10.2016.

Ekspert Internet je ažuriran 10.10.2016. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o izgledu službenog odela inspektora Poreske policije (“Sl. glasnik RS”, br. 81/16) 
 • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o programu i načinu polaganja državnog stručnog ispita (“Sl. glasnik RS”, br. 81/16) 
 • Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV (“Sl. glasnik RS”, br. 80/16) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 95350
 • Službenih mišljenja: 14040
 • Sudske prakse: 7972
 • Modela akata: 695
 • Obrazaca: 27040
 • Podzakonskih akata: 70229
 • Prečišć. tekstova: 21220
 • Propisa CG: 1383
 • Propisa R.Srpske: 1770

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.