Ekspert: poslednje izmene od 10.11.2014.

Ekspert Internet je ažuriran 10.11.2014. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnom beležništvu (“Sl. glasnik RS”, br. 121/14)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o prometu nepokretnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 121/14)
 • Uredba o načinu ostvarivanja prava na osiguranje pripadnika Vojske Srbije i drugih snaga odbrane koji se upućuju u multinacionalne operacije (“Sl. glasnik RS”, br. 121/14)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 79822
 • Službenih mišljenja: 12343
 • Sudske prakse: 7287
 • Modela akata: 625
 • Obrazaca: 22089
 • Podzakonskih akata: 57974
 • Prečišć. tekstova: 18002
 • Propisa CG: 1073
 • Propisa R.Srpske: 1534

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.