Ekspert: poslednje izmene od 11.01.2016.

Ekspert Internet je ažuriran 11.01.2016. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vode i rokovima za njihovo dostizanje („Sl. glasnik RS“, br. 1/16) 
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br. 112/15) 
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 112/15) 
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS“, br. 112/15) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 89911
 • Službenih mišljenja: 13028
 • Sudske prakse: 7642
 • Modela akata: 665
 • Obrazaca: 24968
 • Podzakonskih akata: 66070
 • Prečišć. tekstova: 19939
 • Propisa CG: 1248
 • Propisa R.Srpske: 1641

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.