Ekspert: poslednje izmene od 11.02.2013.

Ekspert Internet je ažuriran 11.02.2013. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti („Sl. glasnik RS“, br. 12/13)
 • Odluka o iznosima prosečnih ponderisanih maloprodajnih cena i minimalnih akciza za duvanske prerađevine („Sl. glasnik RS“, br. 12/13)
 • Statut Narodne banke Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 12/13)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 67071
 • Službenih mišljenja: 11417
 • Sudske prakse: 6516
 • Modela akata: 545
 • Obrazaca: 17409
 • Podzakonskih akata: 48514
 • Prečišć. tekstova: 14780
 • Propisa CG: 873
 • Propisa R.Srpske: 1267

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.