Ekspert: poslednje izmene od 11.02.2015.

Ekspert Internet je ažuriran 11.02.2015. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Fiskalna strategija za 2015. godinu sa projekcijama za 2016. i 2017. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 15/15)
 • Uredba o visini naknada za vode za 2015. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 15/15)
 • Pravilnik o dopuni Pravilnika o određivanju carinskih organa za carinjenje određenih vrsta robe ili sprovođenje određenih postupaka („Sl. glasnik RS“, br. 15/15)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 83137
 • Službenih mišljenja: 12431
 • Sudske prakse: 7361
 • Modela akata: 631
 • Obrazaca: 22660
 • Podzakonskih akata: 60882
 • Prečišć. tekstova: 18408
 • Propisa CG: 1101
 • Propisa R.Srpske: 1545

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.