Ekspert: poslednje izmene od 11.03.2019.

Ekspert Internet je ažuriran 11.03.2019. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o utvrđivanju profesionalnih bolesti („Sl. glasnik RS“, br. 14/19) 
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa („Sl. glasnik RS“, br. 14/19) 
 • Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem („Sl. glasnik RS“, br. 14/19) 
 • Dopuna Javnobeležničke tarife („Sl. glasnik RS“, br. 14/19) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 115385
 • Službenih mišljenja: 15619
 • Sudske prakse: 8952
 • Modela akata: 813
 • Obrazaca: 33268
 • Podzakonskih akata: 85456
 • Prečišć. tekstova: 26013
 • Propisa CG: 1720
 • Propisa R.Srpske: 2104

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.