Ekspert: poslednje izmene od 11.03.2020.

Ekspert Internet je ažuriran 11.03.2020. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o Spisku klasifikovanih supstanci („Sl. glasnik RS“, br. 22/20)
 • Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom „van dohvata ruke“ za 2020. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 21/20)
 • Uredba o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave (U PRIMENI: od 1. aprila 2021. godine) („Sl. glasnik RS“, br. 21/20)
 • Strategija razvoja digitalnih veština u Republici Srbiji za period od 2020. do 2024. godine („Sl. glasnik RS“, br. 21/20) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 123203
 • Službenih mišljenja: 16207
 • Sudske prakse: 9224
 • Modela akata: 838
 • Obrazaca: 35750
 • Podzakonskih akata: 91493
 • Prečišć. tekstova: 27687
 • Propisa CG: 1821
 • Propisa R.Srpske: 2202

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.