Ekspert: poslednje izmene od 11.04.2022.

Ekspert Internet je ažuriran 11.04.2022. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o kriterijumima, načinu i uslovima za stavljanje lekova na Listu lekova, odnosno za skidanje lekova sa Liste lekova („Sl. glasnik RS“, br. 45/22)
 • Pravilnik o dodacima ishrani (dijetetski suplementi) („Sl. glasnik RS“, br. 45/22)
 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o bližim kriterijumima i uslovima za uključivanje zaposlenog u obuke za potrebe poslodavca radi sticanja dodatnih znanja i veština („Sl. glasnik RS“, br. 45/22)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 140062
 • Službenih mišljenja: 17096
 • Sudske prakse: 9839
 • Modela akata: 901
 • Obrazaca: 41235
 • Podzakonskih akata: 104269
 • Prečišć. tekstova: 31721
 • Propisa CG: 2099
 • Propisa R.Srpske: 2554

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.