Ekspert: poslednje izmene od 11.05.2015.

Ekspert Internet je ažuriran 11.05.2015. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Zakon o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku (U PRIMENI: od 1. januara 2016. godine) („Sl. glasnik RS“, br. 40/15) 
 • Zakon o dopuni Zakona o sudijama („Sl. glasnik RS“, br. 40/15) 
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza („Sl. glasnik RS“, br. 40/15) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 84933
 • Službenih mišljenja: 12531
 • Sudske prakse: 7433
 • Modela akata: 640
 • Obrazaca: 23431
 • Podzakonskih akata: 62306
 • Prečišć. tekstova: 18768
 • Propisa CG: 1131
 • Propisa R.Srpske: 1569

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.