Ekspert: poslednje izmene od 11.05.2016.

Ekspert Internet je ažuriran 11.05.2016. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o izmenama Uredbe o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave („Sl. glasnik RS“, br. 45/16) 
 • Pravilnik o izmeni Pravilnika o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji za 2016. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 45/16) 
 • Lista najvažnijih događaja od posebnog značaja za građane u Republici Srbiji („Sl. glasnik RS“, br. 45/16)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 92525
 • Službenih mišljenja: 13355
 • Sudske prakse: 7772
 • Modela akata: 676
 • Obrazaca: 25962
 • Podzakonskih akata: 68096
 • Prečišć. tekstova: 20534
 • Propisa CG: 1283
 • Propisa R.Srpske: 1702

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.