Ekspert: poslednje izmene od 11.07.2011.

Ekspert Internet je ažuriran 11.07.2011. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o korišćenju podsticajnih sredstava za podršku razvoju organske proizvodnje za 2011. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 49/11)
 • Tarifnik o visini naknada za poslove iz nadležnosti Komisije za zaštitu konkurencije („Sl. glasnik RS“, br. 49/11)
 • Strategija razvoja intelektualne svojine za period od 2011. do 2015. godine („Sl. glasnik RS“, br. 49/11)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 56850
 • Službenih mišljenja: 9843
 • Sudske prakse: 5809
 • Modela akata: 445
 • Obrazaca: 13815
 • Podzakonskih akata: 41269
 • Prečišć. tekstova: 11975
 • Propisa CG: 672
 • Propisa R.Srpske: 928

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.